PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES

Tots els nens i nenes han de poder créixer i desenvolupar-se en pau.

Els entorns violents i conflictius, afecten al desenvolupament dels nens i fomenten les conductes agressives.

Viure en entorns bèl·lics, o en zones de palesa violència al carrer. Patir treball infantil o situacions d’esclavatge, amb conflictes per tràfic de drogues, o el buylling… no són mail els ambients òptims i aporten a la visió d’un nen una realitat dura i sesgada que el pot marcar per sempre.
 

Com canviar aquesta inèrcia?
Els projectes de la Fundació estan orientats a fomentar entre els infants els valors de l’esport com el treball en equip, la humiltat i el respecte. Posant-los en pràctica tot jugant a futbol.

Així, a través d’ells, els podem mostrar altres realitats i els eduquem en la prevenció fomentant practiques i actituts com la ressolució de conflictes, la cohesió i la cooperació amb els companys de joc.
Àrees en les que treballem:

  • Gènere
  • Refugiats
  • Racisme
  • Enprenement social
  • Xenofòbia
  • Exclusió social i esport
  • Bullying
  • Resolució de conflictes en la infancia i joventut 

 

A través del quins projectes?
Per afrontar un conflicte social, la millor manera és fer-ho en un ambient saludable i positiu, com ho és al pràctica de l’esport. Fomenta les bones relacions, ajuda a comprendre el valor de la cooperació, del treball en equip i el respecte per tots.
La clau de FútbolNet és el diàleg.


A través d’aquesta eina, els jugadors entren en una relació de respecte i enteniment mutu, generant confiança en si mateixos i sentit de la responsabilitat com a individu que forma part de la societat.

Les conductes violentes no són mai un bon company de joc en la vida.