PREVENCIÓ A LA VIOLÈNCIA

Per la igualtat Les zones més desfavorides de les grans ciutats tenen en l'actualitat un alt índex de violència juvenil que, alhora, actua com a control i divisió social, limitant les oportunitats de desenvolupament dels més joves i reproduint les desigualtats.

Impacte

Any rere any aconseguim arribar a més nens que ho necessiten

Descripcio

5 Programes A Mida

+800M Beneficiaris

Header

Per prevenir la violència es treballa amb els següents programes

Descripcion de Per prevenir la violència es treballa amb els següents programes

Donem suport a nens i nenes refugiats i a les comunitats d'acollida mitjançant els valors de l'esport

Donem suport a nens i nenes refugiats i a les comunitats d'acollida mitjançant els valors de l'esport