EXCLUSIÓ SOCIAL I DISCRIMINACIÓ

Tots som diferents, però tots som iguals. 

Els programes van molt bé per ajudar a les persones a fer moltes coses i així fer més coses mentre fem més coses jugant a fer coses, cosejant les coses de la vida dinàmica entre setmana.

Principals motius
Arreu del món els infants pateixen desigualtats socials, per motius com:
Per gènere

Per cada 100 nens que no van a escola, 117 nenes no hi van.
Per origen ètnic
Prop de 900M de persones pertanyen a grups socials amb desavantatges
Per procedència i pobresa
La pobresa afecta a l’esperança de vida, a la salut i a l’escolarització
Hi ha 50M de nens en situació de migració i 17M són refugiats
Desigualtat per malalties
No poder accedir a una sanitat garantida, provoca desigualtat social
Desigualtat per discapacitat
Prop de 90M de nens al món, pateixen discriminació per discapacitat 

L’esport és incloent: La recreació del joc és una eina molt valuosa en la inclusió social, perquè destaca les habilitats personals i del grup, amb avantatges per a tots.

Apodera als que tenen una posició més feble i sensibilitza a la resta, ensenyant-los a ser inclusius, a adquirir un compromís col·lectiu.

Per això les activitats i projectes de la Fundació Fútbol Club Barcelona, s’emmarquen en aquestes àrees d’actuació:

  • Promoure la igualtat de gèneres
  • Oferir experiències d’apoderament a nenes, nens i adolescents
  • Oferir espais de trobada, diàleg i intercanvi, per fomentar la inclusió
  • Treballar valors associats a l’esport, per fomentar el canvi d’actituds
  • Promoure el dret a l’esport i la diversió
  • Promoure a través de l’esport la participació dels nens en la resolució de conflictes de la seva comunitat 

L’educació en la igualtat és un eix transversal en la tasca social de la Fundació Fútbol Club Barcelona. I es du a terme a través de projectes propis, així com a través d’Aliances o col·laboracions amb d’altres entitats. 

A través del projecte FutbolNet Diversitat, s’arriba a nens que pateixen discriminació o exclusió per causes com aquestes:

  • Orfes ·Nens refugiats i desplaçats
  • Discapacitats · Víctimes d’explotació sexual
  • Nens soldat ·Nens de comunitats indígenes
  • Nens en situació de pobresa, sense accés a educació i sanitat