Acord entre la Fundació i la Càtedra Ethos de la URL

El conveni entre les dues entitats té com a objectiu apropar l’ètica a les organitzacions i promoure estudis en l’àmbit de l’ètica organitzativa, empresarial i professional.

La Fundació FC Barcelona i la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull han signat un conveni marc de col·laboració entre les dues entitats. A la signatura del conveni han assistit, per part del FC Barcelona, el president Sandro Rosell, Ramon Pont, membre de la Junta Directiva i vicepresident de la Fundació FC Barcelona, i Josep Cortada, director general de la Fundació FC Barcelona. Per part de la URL, han participat Esther Giménez-Salinas, rectora; Josep Martínez-Rovira, president de la Càtedra Ethos Ramon Llull i Francesc Torralba, director de la Càtedra Ramon Llull.

El conveni de col·laboració signat té com a objectiu apropar l’ètica a les organitzacions. I és que ambdues institucions, conscients que comparteixen molts valors, són partidàries de la necessitat d’incentivar la reflexió i aplicació de l’ètica al món de les organitzacions, empreses i professionals; amb el convenciment que només partint de l’estudi en profunditat per part de la URL, i del compromís per part de les empreses i institucions, es pot afrontar amb rigor aquesta qüestió i aconseguir que tots els esforços siguin eficaços.

En aquest sentit, la Càtedra Ethos URL ja ha dut a terme un estudi a petició de la Fundació FC Barcelona amb l’objectiu d’analitzar la percepció interna que tant els residents com els responsables de la Masia tenen del projecte esportiu i socioeducatiu.

Així, l’interès de la URL i de la Fundació serà organitzar i promoure seminaris, publicacions, projectes d’investigació i altres activitats, amb l’objectiu de fer una difusió social dels resultats de la recerca en l’àmbit de l’ètica organitzativa, empresarial i professional.